Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Stodólna 68

87-800 Włocławek


Tel. (0-54) 230 46 29

E-mail: sekretariat@pcprwloclawek.pl

Stanowisko Imię i nazwisko pracownika Tel 1: 54 230-46-29
Dyrektor Agnieszka Łoboda 54 230 46 36
Główna księgowa Krystyna Linowska 54 230 46 03
Radca prawny Elżbieta Radlak 54 230 46 40
REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Stanowisko do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych i analiz Halina Bończyk 54 230 46 42
Stanowisko do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych Joanna Afeltowicz-Młodecka 54 230 46 42
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
Stanowisko do spraw pomocy instytucjonalnej Agnieszka Raniszewska 54 230 46 52
RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA
Stanowisko do spraw realizacji świadczeń Justyna Matusik 54 230 46 58
Stanowisko do spraw organizacji Dorota Szałczyńska 54 230 46 58
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Patrycja Szmyt 54 230 46 54
Psycholog Aleksandra Jóźwik 54 230 46 53
CENTRUM WSPIERANIA ROZINY
Pedagog na stanowisku ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Aleksandra Konopka 54 230 46 54

Sprawdź

Nasze Zadania

Ankieta dla rodziców adopcyjn...

W ramach realizacji projektu „Zrozumieć dziecko w rodzinie zastępczej i adopcyjnej” finansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń, Stowarzyszen...

Regulamin konkursu plastyczneg...

Regulamin konkursu plastycznego „Pory roku w rodzinie zastępczej” Organizowany przez Starostę Włocławskiego oraz Dyrektora Powiatowe Ce...

Moduł IV

Informujemy, ze w związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju, zarząd PFRON wznowił realizację modułu IV programu "Pomoc osobom niepełno...
Projekt_rodzina_w_Centrum