Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

ul. Stodólna 68
tel. 54 230 46 29

pn.-pt. 7:30 – 15:30
wt. 8:00 – 16:00

Aktualności

Pomoc psychologiczna dla osób niesłyszących

Stowarzyszenie Rozwoju "Pitagoras" zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "Pomoc psychologiczna w języku migowym". Jego celem jest zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom niesłyszącym, które doświadczają...

NIEBIESKA LINIA

W ramach projektu Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii uruchomiony został w Biurze Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom nowy numer telefonu:  503 101 201 Pod wskazanym numerem pracownik Biura w...

„Aktywny samorząd” 2023

Informujemy, że od dnia 1 marca 2023r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia SOW....

IV edycja Projektu „SamoDZIELNI”

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) rozpoczyna IV edycję Projektu „SamoDZIELNI”, którego celem jest pomoc dedykowana młodzieży w wieku 17-20 lat, pochodzącej z pieczy zastępczej, która wkracza na rynek pracy. Projekt...

Pięć zdań, w których kryje się bierna przemoc.

Czy wiesz, że…?Pasywna agresja dotyczyć może nawet 20 %. społeczeństwa. To poważny problem, który powoduje uzależnienie się od oprawcy, spadek samooceny oraz pogorszenie kondycji psychicznej. Oto 5 zachowań bierno-agresywnych i...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku
to jednostka organizacyjna Powiatu Włocławskiego.

Do głównych zadań Centrum należy:

  • realizacja zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej,
  • realizacja zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej,
  • realizacja zadań własnych powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • realizacja zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego – przyjęcie do domu pomocy społecznej,
  • realizacja zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w obszarze pomocy społecznej, wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • realizacja zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacja zadań powiatu wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.

W celu realizacji wyżej wymienionych zadań tut. Centrum współpracuje z organizacjami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi, a także osobami fizycznymi i prawnymi.

Punkt poradanictwa specjalistycznego

DLA OSÓB I RODZIN BĘDĄCYCH OFIARAMI PRZEMOCY LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W INNEJ TRUDNEJ SYTUACJI KRYZYSOWEJ

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Stodólna 68 tel. (54) 230 46 29

W Punkcie realizowane jest bezpłatne poradnictwo: prawne, psychologiczne
oraz rodzinne dla mieszkańców powiatu włocławskiego (bez względu na dochód) w zakresie:

– udzielania informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów;

– diagnozowania, profilaktyki i terapii;

– problemów funkcjonowania rodziny, w tym problemów opieki nad osobą niepełnosprawną.

Specjaliści: prawnik, psycholog oraz pedagog są dostępni w każdy poniedziałek w godzinach 15.30-17.30 w siedzibie tut. Centrum, ul. Stodólna 68, II piętro, pokój 204 lub telefonicznie 54 230 46 29.

 

 

Linki

pfron.org.pl – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

sow.pfron.org.pl – System Obsługi Wsparcia

isap.sejm.gov.pl – Internetowy system aktów prawnych

gov.pl/web/rodzina – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

rops.torun.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

k-poa.torun.pl – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu