Bezpłatne wsparcie dla młodzieży

Bezpłatne wsparcie dla młodzieży

Informujemy, że rozpoczęła się rejestracja do nowej edycji programu Fun. Tech. Future skierowanego do młodzieży w wieku 18-21 lat opuszczającej pieczę zastępczą i z rodzin wykluczonych ekonomicznie lub terenów wykluczonych komunikacyjnie. Udział w programie jest...