Pięć zdań, w których kryje się bierna przemoc.

Czy wiesz, że…?Pasywna agresja dotyczyć może nawet 20 %. społeczeństwa. To poważny problem, który powoduje uzależnienie się od oprawcy, spadek samooceny oraz pogorszenie kondycji psychicznej. Oto 5 zachowań bierno-agresywnych i 5 zdań, które są ukrytą agresją:...

“Program wyrównywania różnic między regionami III”

Informujemy, że Powiat Włocławski przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2023. Wnioski w ramach obszarów B,C,D,F należy składać w terminie do 03 lutego 2023r. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Stodólna 68,...