Standardy Ochrony Małoletnich

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku wprowadziło Standardy Ochrony Małoletnich. Standardy dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej:...

Profil zaufany potwierdzisz w każdym oddziale PFRON

Od 15 marca we wszystkich szesnastu oddziałach PFRON uruchomione zostaną punkty potwierdzające profil zaufany.Aby potwierdzić swój profil zaufany, wystarczy udać się do najbliższego oddziału PFRON z dowodem osobistym lub paszportem. Lista oddziałów znajduje się tutaj:...