Poniżej do pobrania baza teleadresowa dot. instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji udzielających pomocy osobom doznającym przemocy domowej oraz stosującym przemoc w powiecie włocławskim w 2024 r.