Wypożyczalnia jest wyposażona w technologie wspomagające dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Dzięki jej powstaniu osoby z niepełnosprawnością będą miały możliwość wystąpienia o wypożyczenie potrzebnych im technologii wspomagających czy urządzeń, których nie byłyby w stanie zakupić same nawet z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia ze względu na ich wysoki koszt. Dzięki wypożyczalni będą miały możliwość konsultacji z doradcą PFRON, który pomoże w doborze najlepszego rozwiązania, dodatkowo będzie możliwość sprawdzenia, czy konkretna technologia wspomagająca zaspokoi potrzeby osoby zainteresowanej.
Można wypożyczyć, m.in. wózki elektryczne i skutery, aparaty słuchowe, powiększalniki, oprogramowanie wspierające komunikację.

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Pomoc przy jego złożeniu świadczą pracownicy CIDON.
Punkt CIDON we Włocławku mieści się przy ul. Łęgskiej 20, w budynku Zakładu Aktywności Zawodowej i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
tel. 532 339 146.
Szczegółowe informacje o programie, kto może z niego skorzystać i na jakich zasadach dostępne są na stronie internetowej https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/