Rodziny Zastępcze

Poszukiwani są  kandydaci na rodziny zastępcze

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku  poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

   Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy człowiek: podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, podarować święta, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.

Jeżeli nie jest Ci obojętny los dzieci samotnych, opuszczonych czy zaniedbanych, chciałbyś im pomóc, pokochać, zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Brzeska 15, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, tel. (54) 231 02 84.