Od 15 marca we wszystkich szesnastu oddziałach PFRON uruchomione zostaną punkty potwierdzające profil zaufany.
Aby potwierdzić swój profil zaufany, wystarczy udać się do najbliższego oddziału PFRON z dowodem osobistym lub paszportem. Lista oddziałów znajduje się tutaj: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/

Więcej informacji o profilu zaufanym oraz korzyściach, jakie daje jego posiadanie, znajdziesz na: https://www.gov.pl/web/profilzaufany