GOPS Baruchowo Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 11
GOPS Boniewo ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo
tel. 509 714 604
BOPS Brześć Kujawski ul. Królewska 5
87-880 Brześć Kujawski
tel. 500 750 827
GOPS Choceń ul. Sikorskiego 8
87-850 Choceń
tel. 54 307 03 54
MGOPS Chodecz ul. Kaliska 2
87-860 Chodecz
tel. 54 284 80 70
GOPS Fabianki Fabianki 4
87-811 Fabianki
tel. 54 231 78 00
MGOPS Izbica Kujawska ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
tel. 54 286 51 60
MOPS Kowal ul. Piwna 24
87-820 Kowal
tel. 54 284 12 55
GOPS Kowal

ul. Piwna 33
87-820 Kowal
tel. 54 284 22 52

GOPS Lubanie

Lubanie 28a
87-732 Lubanie
tel. 54 251 34 13

OPS Lubień Kujawski

ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 255 50 25

MGOPS Lubraniec

ul. Brzeska 49
87-890 Lubraniec
tel. 54 286 20 13

GOPS Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230 53 47

 

INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE WSPARCIE NA TERENIE POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska linia”

 

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
tel. 800-120-002
Pn. – Sb. 8:00-22:00
Nd. i święta: 8:00-16:00

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Żytnia 58 87-800 Włocławek
tel. 54 413 50 96; 54 413 50 96
interwencja.kryzysowa@mopr.wloclawek.pl
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi (zasięg ogólnopolski) ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola
tel. 52 554-00-45
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach (zasięg ogólnopolski) ul. Sportowa 4, 88-181 Jaksice
tel. 52 357-89-32
Gminne zespoły interdyscyplinarne ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie

 

Baruchowo 54
87- 821 Baruchowo
54 284 56 11 wew. 25 i 35
Pon. – Pt. 7:15 –15:15
Wt. 8:00 – 16:00
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu gminy Baruchowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie

 

ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo
tel. 54 284 01 81
Pon. – Pt. 7:15 – 15:15
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu gminy Boniewo

Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim

 

ul. Królewska 5
87-880 Brześć Kujawski
tel. 54 231-06-35
Fax: 54 231-06-85
Pn., Śr. 7:15 -15:15
Wt. 7:30 – 17:00
Pt. 7:30 – 14:00
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Brześć Kujawski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu

 

ul. Sikorskiego 8b
87-850 Choceń
54 307- 03- 54
Pn.,Śr.,Cz.Pt. 7:30 – 12:00
Wt. 8:00 – 12:00
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu gminy Choceń

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu

 

ul. Kaliska 2
87-860 Chodecz
tel. 54 284 80 70
Pn.. – Pt. 7:30 – 15:30
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Chodecz.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach

 

Fabianki 4
87-811 Fabianki
tel. 54  231-78-00
fax: 54 231-78-09
Pn., Wt.,Śr. 7:30 -15:30
Wt. 7:30 – 17:00
Pt. 7:30 – 14:00
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu gminy Fabianki.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 

 

ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
tel. 54  286-50-09
Pn. – Pt. 7:30 – 15:30
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Izbica Kujawska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalu

 

 

ul. Piwna 33
87-820 Kowal
tel. 54 284-22-52
Kom. 884 798 089
Pn.. – Pt. 7:30 – 15:30
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu gminy Kowal.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalu

 

 

ul. Piwna 24
87-820 Kowal
tel. 54 2842 029
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu miasta Kowal.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

Lubanie 28a
87-732 Lubanie
tel. 54 251-34-13
Pn.. – Pt. 7:30 – 15:30
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu gminy Lubanie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim

 

 

ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284-43-29
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Lubień Kujawski

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu

 

ul.  Brzeska 49 87-890 Lubraniec
tel. 54 286-20-13 wew. 35 
Pn.,Śr., Cz., Pt. 7:15 –15:15
Wt. 8:00 – 16:00
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Lubraniec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku

 

 

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53- 47
Pn.,Śr., Cz., 7:30 –15:30
Wt. 7:30 – 16:30  Pt. 7:30 – 14:30
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu  gminy Włocławek

 

Pomoc dla osób bezdomnych
Schronisko Caritas dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi

ul. Płocka 2, 87-800 Włocławek
tel. 518014554

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn

ul. Prymasa S. Karnkowskiego 7,
87-800 Włocławek
tel. 518014558

Ogrzewalnia Caritas dla Osób Bezdomnych

ul. Wyszyńskiego 2,
87-800 Włocławek
tel. 518014558

 

Leczenie uzależnień
Poradnia Terapii Uzależnień, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp.z.o.o

 ul. Kaliska 104a,
tel. 54 2310487

Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyj Spółka Jawna we Włocławku

ul. Piekarska 5
87-800 Włocławek
tel. 533-613-613

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

ul. Stodólna 70
87-800 Włocławek
tel. 54 412-53-34

Infolinia – Anonimowi Alkoholicy

(zasięg ogólnopolski)

 

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce
ul. Chmielna 20
00-020 Warszawa
tel. 801-033-242

Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki- Narkomania tel. 801-199-990

 

Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baruchowie

 

 

Urząd Gminy w Baruchowie Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
tel.54 284-56-11
Dla mieszkańców gminy Baruchowo

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boniewie

 

Urząd Gminy w Boniewie
Szkolna 28, 87-851 Boniewo
tel. 54 284-01- 81
Dla mieszkańców gminy Boniewo.

Gminna Komisja rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brześciu Kujawskim

 

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim
Pl. Wł. Łokietka 1
87-880 Brześć Kujawski
tel. 54  231-63-10
Dla mieszkańców gminy Brześć Kujawski.

Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choceniu

 

 

Urząd Gminy W Choceniu
ul. Sikorskiego 12
87-850 Choceń
tel. 54 284-66-17
Dla mieszkańców gminy Choceń.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chodczu
ul. Kaliska 2,
87-860 Chodecz
tel.54 284-80-70
Dla mieszkańców gminy Chodecz.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Fabiankach

Urząd Gminy w Fabiankach
Fabianki 4
87-811 Fabianki
tel. 54 231-78-03
Dla mieszkańców gminy Fabianki.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Izbicy Kujawskiej

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
tel. 54 286 50 09
Dla mieszkańców gminy Izbica Kujawska.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowalu

Urząd Miejski w Kowalu
ul. Piwna 24
87-820 Kowal
tel. 54 284-12-55
Dla mieszkańców miasta Kowal.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowalu

Urząd Gminy w Kowalu
ul. Piwna 33
87-820 Kowal
tel. 54 284-22-52
Dla mieszkańców gminy Kowal.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu

Urząd Gminy w Lubaniu
Lubanie 28 A
87-732 Lubanie
tel. 54 251-33-12
Dla mieszkańców gminy Lubanie.

Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubieniu Kujawskim

 

Urząd Gminy w Lubieniu Kujawskim
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284-33-33
Dla mieszkańców miasta i gminy Lubień Kujawski.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubrańcu

Urząd Miejski w Lubrańcu
ul. Brzeska 49
87-890 Lubraniec
tel. 54 286 20 17
Dla mieszkańców miasta i gminy Lubraniec.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włocławku

Urząd Gminy we Włocławku
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-47
Dla mieszkańców gminy Włocławek.

 

Dzienne oddziały psychiatryczne
Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Sp.j. we Włocławku

ul. Piekarska 5
87-800 Włocławek
tel. 533-613-613

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

ul. Wyszyńskiego 25
87-800 Włocławek
tel. 54 416-53-89

 

Poradnie zdrowia psychicznego
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ul. Lunewil 15
87-800 Włocławek
tel. 54 231-38-00

NZOZ “MEDYK” we Włocławku
Waldemar Litwiński

ul. Reja 13/49-50
87-800 Włocławek
tel. 54 23-12-994

Centrum Medyczne Multimed
Tadeusz Jucyj Spółka Jawna
we Włocławku

ul. Piekarska 5
87-800 Włocławek
533613613

FOXMED Anna Kasialis
we Włocławku

ul. Królewiecka 30
87-800 Włocławek
tel. 605-424-305

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Sp. z o.o. NZOZ  we Włocławku Przychodnia NR 6

ul. Kaliska 104 A
87-800 Włocławek
tel. 54 231-04-87

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

ul. Wyszyńskiego 27
87-800 Włocławek
tel. 54 416-53-61

 

Poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Łady 10
87-800 Włocławek
tel. 54 412-86-51

 

Poradnie psychologiczne

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni

Specjalistycznych we Włocławku

– Poradnia Psychologiczna

ul. Wyszyńskiego 27
87-800 Włocławek
tel. 54 416-53-61

Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Sp.j. we Włocławku (poradnia psychologiczna i poradnia

psychologiczna dla dzieci)

ul. Piekarska 5
87-800 Włocławek
Tel. 533-613-613

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu

Plac Doktora Mariana Szulca 4
87-890 Lubraniec
tel. 54 286 25 73

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim

ul. Wojska Polskiego 18
87-840 Lubień Kujawski
tel. fax. 54 284-31-55

kom. 516-168-040

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna we Włocławku

ul. Wojska Polskiego 27,
87-800 Włocławek
tel. 54 232 59 18

 

Zespoły leczenia środowiskowego
Foxmed Anna Kasialis we Włocławku Zespół Leczenia Środowiskowego ul. Królewiecka 30
87-800 Włocławek
tel. 605-424-305
537-927-045
Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Sp.j. we Włocławku Zespół Leczenia Środowiskowego ul. Piekarska 5
87-800 Włocławek
tel. 533-613-613

 

Zespoły interwencji kryzysowej
Punkt poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy we Włocławku

ul. Stodólna 68
87-800 Włocławek
tel. 54 230-46-29

Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej we Włocławku

ul. Żytnia 58
87-800 Włocławek
tel. 54 413-50-96

MOPR –Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

(miejsca noclegowe zasięg ogólnopolski)

ul. Żytnia 58
87-800 Włocławek
tel. 54 413-50-95

 

Osoby niepełnosprawne
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Stodólna 68, III piętro
87-800 Włocławek
tel. 54 230-46-59

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

 

ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
tel. 54 423-23-85; 54 423-23-86

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy we Włocławku

ul. Wiejska 15
87-800 Włocławek
tel. 54 411-86-99

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe we Włocławku

ul. Łazienna 6
87-800 Włocławek
54 232-34-10