Zapytanie ofertowe nr 4/RWC3/2021 na przeprowadzenie spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na wynajem sali konferencyjno/szkoleniowej dla 30 osób na spotkanie  dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo...

Zapytanie ofertowe nr 3/RWC3/2021 na przeprowadzenie spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na zakup materiałów dydaktycznych (notesy, teczki ,długopisy ) dla 30 osób na spotkanie  dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz...
Projektu “Work-For-All”

Projektu “Work-For-All”

Fundacja Aktywizacja od maja 2021 roku rozpoczęła, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa i Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację Projektu...