Fundacja Aktywizacja od maja 2021 roku rozpoczęła, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa i Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację Projektu „Work-For-All”, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 1560 osób oraz jakości zatrudnienia 200 osób z niepełnosprawnościami lub osób biernych zawodowo z powodu choroby, poprzez kompleksowy zindywidualizowany proces aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy w okresie od 01.05.2021 r. do R0.06.2023 r.

W ramach Projektu każdemu Uczestnikowi zapewnione zostanie wykonanie Indywidualnego Planu Działania oraz udział w takich formach wsparcia jak doradztwo zawodowe, doradztwo prawne, doradztwo psychologiczne, wsparcie Job craftera, szkolenia, warsztaty, staże i praktyki zawodowe, a także inne, niezbędne do rozpoczęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy formy wsparcia.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu „Work-For-All” dostępne są na stronie Fundacji pod adresem: https://aktywizacja.org.pl/projekty/work-for-all/

Fundacja Aktywizacja

Ul. Narbutta 49/51

02-529 warszawa