Zapytanie ofertowe nr  9/RWC3/2022 na przeprowadzenie spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie 6-godzinnych warsztatów/ wykładów/ prelekcji na spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-...

Zapytanie ofertowe nr  8/RWC3/2022 na przeprowadzenie spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na zakup materiałów dydaktycznych (notesy, teczki ,długopisy) dla 30 osób na spotkanie  dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz...

Zapytanie ofertowe nr 7 /RWC3/2022 na przeprowadzenie spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w celu rozeznania cenowego zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na wynajem sali konferencyjno/szkoleniowej dla 30 osób na spotkanie  dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo...