Aktualności

 

Profil zaufany potwierdzisz w każdym oddziale PFRON

Od 15 marca we wszystkich szesnastu oddziałach PFRON uruchomione zostaną punkty potwierdzające profil zaufany.Aby potwierdzić swój profil zaufany, wystarczy udać się do najbliższego oddziału PFRON z dowodem osobistym lub paszportem. Lista oddziałów znajduje się tutaj:...

New Possibilities for NEETs – nowe możliwości dla grupy NEET

Hiszpania, Włochy na wyciągnięcie Twojej ręki! Przygoda w połączeniu z nauką i doświadczeniem zawodowym to oferta projektu "New Possibilities for NEETs - nowe możliwości dla grupy NEET", który otwiera przed Tobą drzwi do niezwykłego doświadczenia zawodowego i...

Program „Aktywny samorząd” 2024

Informujemy, że od dnia 1 marca 2024r. rusza program „Aktywny samorząd”. Wnioski w module I można składać do dnia 31 sierpnia 2024r. natomiast w module II przyjmowane są do dnia 31 marca 2024 oraz 10 października 2024 (rok akademicki 2024/2025) drogą elektroniczną za...

Projekt “Rodzina w Centrum 3” – informacja

W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2023 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 3” (RPKP.09.03.02-04-0068/20) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług...