Aktualności

 

VIII Powiatowy Dzień Dziecka i Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 03.06.2023r. Starosta Włocławski - Roman Gołębiewski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku Agnieszka Łoboda zorganizowali VIII Powiatowy Dzień Dziecka i Rodzicielstwa Zastępczego w Kujawsko- Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce dla...

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – 30 Maj 2023

W dniu Święta Rodzicielstwa Zastępczego składamy podziękowania - zarówno opiekunom w rodzinach zastępczych oraz wszystkim pracownikom placówek opiekuńczo- wychowawczych za serce, odwagę oraz otwartość i gotowość do dzielenia się miłością.

Program Pomocy Dzieciom – Stowarzyszenie SPES

Do 7 maja br. trwa nabór wniosków o stypendia dla rodzin, które opiekują się w domu dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym. O stypendium z Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES mogą ubiegać się rodziny, które są w trudnej sytuacji materialnej, deklarujące...

Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie Powiatu Włocławskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Powiat  Włocławski  realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji...

Pomoc psychologiczna dla osób niesłyszących

Stowarzyszenie Rozwoju "Pitagoras" zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "Pomoc psychologiczna w języku migowym". Jego celem jest zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom niesłyszącym, które doświadczają negatywnych skutków pandemii. Projekt obejmuje...

NIEBIESKA LINIA

W ramach projektu Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii uruchomiony został w Biurze Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom nowy numer telefonu:  503 101 201 Pod wskazanym numerem pracownik Biura w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego...