Od 8 kwietnia 2022  została ogłoszona XXI edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Programu, który od dwudziestu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów. Otrzymało je dotąd 18 000 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia, w tym ponad 200 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Na stronie internetowej programu www.stypendia-pomostowe.pl zamieszczone zostały szczegółowe informacje, w tym regulamin XXI edycji i jej haromonogram.

Jest to program dla  tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskali co najmniej 100 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie. W tym roku na zdolnych, niezamożnych maturzystów z małych miejscowości czeka ponad 450 stypendiów pomostowych na I rok studiów w wysokości 7000 zł rocznie. 

Podobnie jak w roku ubiegłym wnioski składane są on-line. Formularze będą aktywne od 4 lipca 2022 r.