OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU PLASTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ STAROSTĘ WŁOCŁAWSKIEGO ORAZ DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
WE WŁOCŁAWKU

W dniu01.06.2021r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt.: „Pory roku w rodzinie zastępczej” , który był skierowany do dzieci pozostających w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu włocławskiego. Konkurs był jednym
z elementów promowania rodzicielstwa zastępczego.

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w ustalonym terminie wpłynęło łącznie 38 prac plastycznych zgodnych z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu. Komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Agnieszkę Łobodę Zarządzeniem nr 3/2021 z dnia 31.05.2021r. w składzie: Pani Marta Prylińska, Pani Justyna Matusik oraz Pani Aleksandra Konopka przyznała wyróżnienia następującym uczestnikom:

– w kategorii wiekowej od 3 do 12 lat:

Julia P.

Zuzanna R.

Jakub L.

Katarzyna L.

– w kategorii wiekowej od 13 do 18 lat:

Wiktoria K.

Gracjan K.

Alicja L.

Szymon J.

Gratulujemy!

Dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody!

Dziękujemy za udział w konkursie

Poniżej prezentujemy wyróżnione prace młodych artystów Zapraszamy do oglądania!