W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w okresie od września 2021 do grudnia 2021 roku odbywały się następujące formy wsparcia:

Wrzesień 2021r. :

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 12 godzin
 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 12 godzin
 • Terapia rodzinna: 7 godziny
 • Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 14 godzin
 • Superwizja rodzin zastępczych: 3 godziny
 • Warsztaty dla rodziców „motywacja dziecka do nauki” – 1 zajęcia
 • Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach – 1 zajęcia

Październik 2021 r.:

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 6 godzin
 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 16 godzin
 • Terapia rodzinna: 6 godzin
 • Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 11 godzin
 • Warsztaty dla rodziców „budowanie relacji dorosły-dziecko” – 1 zajęcia
 • Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach – 1 zajęcia
 • Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą „moje życie online” – 1 zajęcia
 • Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci

Listopad 2021r.:

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 7 godzin
 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 29 godzin
 • Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 6 godzin
 • Terapia rodzinna: 7 godzin

Grudzień 2021r. :

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 5 godzin
 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 7 godzin
 • Terapia rodzinna: 6 godzin