W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu styczniu 2023 roku odbyły się następujące formy wsparcia:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 4 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 8 godziny.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 8 godzin.
Terapia rodzinna / grupowa i indywidualna: 5 godzin.