W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu maju 2022 roku odbyły się następujące formy wsparcia:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 6 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 13 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 6 godziny.
Terapia rodzinna / grupowa i indywidualna: 6 godzin.