W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu lutym 2022 roku odbywały się następujące formy wsparcia:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 5 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 7 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 5 godziny.
Terapia rodzinna / grupowa i indywidualna – 5 godzin.
Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców zastępczych i biologicznych pn. ” Skuteczne metody wychowawcze” – 1 warsztat.
Animacja dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach – 1 animacja.