W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu lipcu 2022 roku odbyły się następujące formy wsparcia:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 8 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 13 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 8 godziny.
Terapia rodzinna / grupowa i indywidualna: 6 godzin.