W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu czerwcu 2022 roku odbyły się następujące formy wsparcia:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 5 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 13 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 6 godziny.
Terapia rodzinna / grupowa i indywidualna: 6 godzin.
Superwizja rodzin zastępczych – 6 godzin.
Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie – 1 warsztat.
Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców/opiekunów uczestniczących w warsztatach – 1 zajęcia.

W dniu 28.06.2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku zorganizowało spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu partnerskiego Rodzina w Centrum 3. Spotkanie zrealizowane zostało na terenie gminy Fabianki, wzięło w nim udział 30 uczestników, którymi byli przedstawiciele lokalnych szkół podstawowych, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz mieszkańcy gminy Fabianki.