W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu lutym 2023 roku odbyły się następujące formy wsparcia:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 4 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 8 godziny.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 10 godzin.
Terapia rodzinna / grupowa i indywidualna: 6 godzin.
Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców zastępczych i biologicznych: 1 zajęcia
Zajęcia animacyjne dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie uczestniczyli w warsztatach: 1 zajęcia.

W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu marcu 2023 roku odbyły się następujące formy wsparcia:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 8 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 14 godziny.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 14 godzin.
Terapia rodzinna / grupowa i indywidualna: 6 godzin.
Superwizja rodzin zastępczych: 3 godziny.