W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu kwietniu 2023 roku odbyły się następujące formy wsparcia:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 7 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 14 godziny.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 8 godzin.
Terapia rodzinna / grupowa i indywidualna: 4 godzin.
Superwizja rodzin zastępczych: 2 godziny.

W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu maju 2023 roku odbyły się następujące formy wsparcia:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 9 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 15 godziny.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 12 godzin.
Terapia rodzinna / grupowa i indywidualna: 6 godzin.
Superwizja rodzin zastępczych: 3 godziny.