W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu czerwcu 2023 roku odbyły się następujące formy wsparcia:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 5 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 10 godzin.
Terapia rodzinna / grupowa i indywidualna: 4 godzin.
Superwizja rodzin zastępczych: 2 godziny.
Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie: 1 zajęcia.
Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców biorących udział w warsztatach: 1 zajęcia.

W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu lipcu 2023 roku odbyły się następujące formy wsparcia:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 6 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 5 godziny.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 12 godzin.
Terapia rodzinna / grupowa i indywidualna: 5 godzin.