ZAPROSZENIE

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU

zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu pn.:

„METODY PRACY Z DZIECKIEM TRUDNYM I AGRESYWNYM Z ELEMENTAMI MUZYKOTERAPII, BAJKOTERAPII I GELOTERAPII”

Zasady naboru na szkolenie:

  1. Szkolenie trwa 2 dni.
  2. Pierwszeństwo będą miały osoby, które do tej pory nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3”  ROPS w Toruniu
  3. Dodatkowym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.
  4. Zajęcia odbywać się będą w grupie 25 osobowej.
  5. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.
  6. Udział w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, wyżywienie, noclegi są bezpłatne.
  7. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie  KLIKNIJ TUTAJ! i o odesłanie go w terminie do dnia 6.10.2023r.
  8. Na podstawie otrzymanych formularzy zgłoszeń ROPS w Toruniu dokona naboru uczestników do udziału w szkoleniu.
  9. Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie warsztatowe zostanie przekazana PCPR  w terminie do 5 dni przed szkoleniem, celem poinformowania osób zakwalifikowanych o udziale w szkoleniu.

 Jednocześnie informujemy, iż przesłanie formularza zgłoszeniowego do ROPS w Toruniu  nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na dane szkolenie.

 Szkolenie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum 3”w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.