Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza rodziny zastępcze do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu Rodzina w Centrum 3.

1. Kurs specjalistyczny – Krótki trening zastępowania złości i agresji – kurs 40 godzinny / 2 zjazdy dwudniowe/  12-13;19-20.07.2023.

2. Szkolenie – Metody pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym z elementami muzykoterapii, bajkoterapii i geloterapii – szkolenie dwudniowe 27-28.07.2023.

Karty zgłoszeniowe do pobrania poniżej: