Stowarzyszenie „Nadzieja dla Rodziny”  w Gdańsku oferuje pobytu w całodobowej placówce rehabilitacji psychiatrycznej, w której realizowany jest projekt „Inkubator samodzielności V”.

Pobyt przeznaczony jest dla osób chorujących psychicznie z rozpoznaną schizofrenią i innymi zaburzeniami.

Placówka oferuje szeroki zakres pomocy. Beneficjenci uczestniczą w zajęciach psychologicznych, terapii zajęciowej oraz treningach: lekowym, przygotowującym do podjęcia pracy lub nauki oraz umiejętności życia codziennego (gotowania, sprzątania, prania, robienia zakupów, zarządzania budżetem).

Więcej informacji dostępnych na stronie www.nadziejadlarodziny.pl oraz pod nr tel. 58 550 06 68.