Przypominamy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”-„Dostępne mieszkanie”.