Antyprzemocowa LINIA POMOCY dla osób uwikłanych w przemoc w intymnej relacji

Informujemy, iż fundacja SEXED.PL uruchomiła antyprzemocową LINIĘ POMOCY dla osób uwikłanych w przemoc w intymnej relacji.

Pod numerem telefonu 720 720 020 osoby uwikłane w przemoc mogą otrzymać specjalistyczną pomoc i wsparcie psychologiczne.

Działania kierowane są do osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz świadków przemocy. A przez najbliższy miesiąc poszerzyliśmy naszą działalność i oferujemy również wsparcie psychologiczne dla osób w kryzysie związanym z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 16-20 pod numerem 720 720 020 oraz na czacie
na www.sexed.pl dyżury pełnią psychologowie/żki z doświadczeniem w interwencji kryzysowej.

Nadzór nad linią pełni psycholożka i seksuolożka Anna Ciucias. Pomocy udziela zespół psychologów/żek specjalistów/tek z doświadczeniem w przeciwdziałaniu przemocy oraz w interwencji kryzysowej. Wsparcie jest anonimowe i bezpłatne, płaci się jedynie za koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Więcej informacji na stronie: https://sexed.pl/projekty/antyprzemocowa-linia-pomocy-sexed.pl