W związku z upływem kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 
we Włocławku (2019-2023) w dniu 10.11.2023 r. Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiewski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku
Pani Agnieszka Łoboda podziękowali członkom Rady za podejmowane przedsięwzięcia
na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

W skład Rady wchodzili:

  1. Pani Joanna Gawłowska – przedstawicielka gminy Baruchowo;
  2. Pan Waldemar Graczyk – przedstawiciel Stowarzyszenia Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych “Życzliwe serce” w Izbicy Kujawskiej;
  3. Pani Emilia Kordylewska – przedstawiciel Stowarzyszenia Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie;
  4. Pani Kazimiera Łączkowska – przedstawicielka Miasta i Gminy Lubraniec;
  5. Pan Bogusław Wrocławski – przedstawiciel Gminy Włocławek.

Działania Rady i wyrażane opinie stanowiły pomoc przy realizacji powiatowych zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.