PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ !

Na terenie powiatu włocławskiego umieszczonych jest 92 dzieci w 62 rodzinach zastępczych i 1 rodzinnym domu dziecka. Niestety to wciąż za mało. Rodzin zastępczych z roku na rok jest coraz mniej, a dzieci, których dobro jest zagrożone, ciągle przybywa. Zależy nam na tym, aby dzieci z naszego powiatu nie musiały być umieszczane w rodzinach zastępczych lub POW na drugim końcu Polski.

Dlatego jeśli chcesz ofiarować serce i bezpieczny dom dzieciom, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez swoich rodziców zgłoś się do tut. Centrum i porozmawiaj z pracownikiem na temat procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Więcej na temat procedury znajdziesz tutaj: http://pcprwloclawek.pl/instytucjonalna-piecza-zastepcza/procedury-kwalifikowania-kandydatow/