Informujemy, że rozpoczęła się rejestracja do nowej edycji programu Fun. Tech. Future skierowanego do młodzieży w wieku 18-21 lat opuszczającej pieczę zastępczą i z rodzin wykluczonych ekonomicznie lub terenów wykluczonych komunikacyjnie.

Udział w programie jest bezpłatny.

W ramach projektu Fun. Tech. Future. uczestnicy mogą skorzystać z:

- warsztatów motywacyjno-rozwojowych online,
- wsparcia w znalezieniu pracy,
- webinarium edukacyjnego,
- płatnych staży u Partnerów projektu z pakietem konsultacji indywidualnych,
- warsztatów makijażowych oraz technologicznych.

Do programu można rejestrować się na stronie https://sukcespisanyszminka.pl/fun-tech-future/.