W ramach realizacji projektu „Zrozumieć dziecko w rodzinie zastępczej i adopcyjnej” finansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń, Stowarzyszenie „Dobry Start” przygotowuje poradnik skierowany do placówek edukacyjnych. W celu realizacji tego projektu, został utworzony kwestionariusz internetowy, który powinien zostać rozwiązany przez rodziców adopcyjnych i zastępczych. Uzbierane odpowiedzi zostaną wykorzystane do opracowania poradnika, który posłuży do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie funkcjonowania psychicznego dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach zastępczych i adopcyjnych.

Ankieta jest w pełni anonimowa.

Link do ankiety:

Ankieta dla rodziców adopcyjnych i zastępczych