Na prośbę Fundacji Polki Mogą Wszystko udostępniamy poniżej link do ankiety dla osób z Ukrainy sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, niezależnie od tego czy są ustanowione przez polski sąd czy nie.

Ankieta ma na celu zbadanie potrzeb tych rodzin i powierzonych im dzieci.

Link: http://fpmw.pl/badanie-potrzeb-rz/

Ponadto uruchomiony jest również numer telefonu +48 570 431 562 w języku ukraińskim, pod którym w/w rodziny mogą uzyskać kompleksowe informacje, od ukraińskich matek zastępczych, które potrafią zidentyfikować ich potrzeby i pokierować ich tak, by te potrzeby mogły zostać optymalnie zaspokojone.