Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przypomina, że dnia 31 sierpnia 2022r. mija termin składania wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł I. Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie do:


• zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• uzyskania prawa jazdy,
• zakupu sprzętu elektronicznego,
• utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
• zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy,
• zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
• zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu.


Z kolei do dnia 10 października 2022r. przyjmowane są wnioski w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dotyczy roku akademickiego 2022/2023. Zachęcamy do składania wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia – SOW.