W dniu 25.01.2023r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku odbył się Konwent Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie województwa kujawsko-pomorskiego z udziałem Starosty Włocławskiego – Romana Gołębiewskiego, który poświęcony był:

  • zmianom w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • środowiskowym domom samopomocy,
  • tworzeniu nowych placówek opiekuńczo- wychowawczych,
  • sprawom organizacyjnym.

Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za obecność, wspólną rozmowę, wymianę doświadczeń oraz spostrzeżeń dotyczących nowych wyzwań w zakresie działalności PCPR-ów.

Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne na naszym Facebooku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku