Informujemy, że Oddział Kujawsko-Pomorski PFRON od 1 listopada do 30 listopada 2023 r. będzie prowadził nabór wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu, pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”. Osoby zainteresowane powyższym programem prosimy o kontakt z p. Agatą Kirstein
– samodzielnym referentem ds. współpracy z administracją publiczną, Oddział Kujawsko-Pomorski PFRON, tel. 56 68 14 40