W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu wrześniu 2023 roku odbyły się następujące formy wsparcia:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 20 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 6 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 10 godzin.
Terapia rodzinna / grupowa i indywidualna: 4 godzin.