W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu sierpniu 2023 roku odbyły się następujące formy wsparcia:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 15 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 8 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 6 godzin.
Terapia rodzinna / grupowa i indywidualna: 2 godzin.