W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu październiku 2023 roku odbyły się następujące formy wsparcia:
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 15 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 6 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 4 godzin.
Terapia rodzinna / grupowa i indywidualna: 4 godzin.

W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu listopadzie 2023 roku odbyły się następujące formy wsparcia:
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 21 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 2 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 6 godzin.
Terapia rodzinna / grupowa i indywidualna: 9 godzin.

Informujemy również, że projekt “Rodzina w Centrum 3” dobiegł końca. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku przystąpiło do kolejnej edycji w/w projektu, jednakże nie została jeszcze wyznaczona data rozpoczęcia poradnictwa w ramach tych usług. O rozpoczęciu działań w ramach projektu będziemy informować w odrębnym wpisie.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za dotychczasową współpracę !