W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu wrześniu 2022 roku odbyły się następujące formy wsparcia:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 13 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 18 godziny.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 10 godzin.
Terapia rodzinna / grupowa i indywidualna: 7 godzin.
Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą: 1 warsztat.
Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców biologicznych i zastępczych: 1 warsztat.
Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach: 1 zajęcia.