W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu marcu 2022 roku odbywały się następujące formy wsparcia:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 7 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 11 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 8 godziny.
Terapia rodzinna / grupowa i indywidualna – 4 godzin.
Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców zastępczych i biologicznych pn. ” Rodzina, tu powstaje człowiek” – 1 warsztat.
Animacja dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach – 1 animacja.