W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu listopadzie 2022 roku odbyły się następujące formy wsparcia:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 13 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 31 godziny.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 7 godzin.