W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu kwietniu 2022 roku odbywały się następujące formy wsparcia:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 6 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 12 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 10 godziny.
Terapia rodzinna / grupowa i indywidualna: 6 godzin.