W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu grudniu 2022 roku odbyły się następujące formy wsparcia:

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 8 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 4 godzin.
Terapia rodzinna / grupowa i indywidualna: 10 godzin.