W ramach projektu “Rodzina w centrum Etap I” w miesiącu maju 2024 roku odbyły się następujące formy wsparcia:
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 22 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 17 godzin.
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – prawne: 15 porad.
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 8 godzin.