W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w miesiącu lipcu i sierpniu 2021 roku odbyły się następujące formy wsparcia:

Lipiec 2021:
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 8 godzin
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 11 godzin
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 23 godziny
Terapia rodzinna: 7 godzin
Superwizja rodzin zastępczych: 3 godziny
Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych: 1 spotkanie
Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów: 1 spotkanie

Sierpień 2021:
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 6 godzin
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 18 godzin
Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 15 godzin
Terapia rodzinna: 7 godzin