W ramach projektu Rodzina w Centrum 3 w okresie od kwietnia do czerwca 2021 roku odbywały się następujące formy wsparcia:

Kwiecień 2021r. :

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 6 godzin
 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 16 godzin
 • Terapia rodzinna: 4 godziny

Maj 2021 r.:

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 6 godzin
 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 15 godzin
 • Terapia rodzinna: 6 godzin

Czerwiec 2021r.:

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne: 9 godzin
 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne: 11 godzin
 • Specjalistyczne poradnictwo logopedyczne: 16 godzin
 • Terapia rodzinna: 5 godzin
 • Warsztaty dla rodziców „pierwsza pomoc przedmedyczna” – 1 warsztat
 • Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów – 1 zajęcia
 • Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą „pierwsza pomoc przedmedyczna” – 1 warsztat