Po raz kolejny Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego do wzięcia udziału w szkoleniu pn. “Trening uważności w pracy z dziećmi i młodzieżą” organizowanego w ramach projektu “Rodzina w centrum 3”.

Szkolenie odbędzie się w Przysieku w dniach 17-18 marzec 2023r.

Poniżej formularz zgłoszeniowy do pobrania: