Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 25 lutego br. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, który jest pierwszą odsłoną Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na lata 2022–2025.

W ramach ww. konkursu samorządy, organizacje pozarządowe i instytucje rynku pracy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. W pierwszej edycji programu pomoc skupiona będzie na obywatelach Ukrainy i Afganistanu. Oferty wraz z oświadczeniami i wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w terminie do 21 marca 2022 r. do godz. 16:00, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Zadania w ramach konkursu powinny być zrealizowane najpóźniej do końca 2023 roku. Na realizację projektów w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy kwotę do 40 mln zł.

Zachęcamy Państwa do udziału w ww. konkursie oraz jednocześnie informujemy, że szczegółowe dane nt. przedmiotowej inicjatywy na rzecz wsparcia cudzoziemców, którzy przebywają leganie w naszym kraju dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – link: https://www.gov.pl/web/rodzina/40-mln-zl-na-aktywizacje-cudzoziemcow-minister-rodziny-oglosila-konkurs