Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” organem właściwym w sprawie rozpatrywania i przyznawania świadczenia „Dobry Start” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Poniżej załączamy instrukcje w celu złożenia wniosku w przedmiotowej sprawie.

Jak dosłać załączniki do wysłanego wniosku o świadczenie dobry start

Instrukcja jak sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenie DS

Instrukcja dobry start dla opiekuna_RS-O-skonwertowany

Instrukcja dobry start dla dyrektora_DS-D-skonwertowany